CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS

360C Bến Vân Đồn, P.1, Quận 4, TP.HCM
google.com tiwtter.com youtube.com facebook.com

0868 333 101Hotline:

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

A. Đối tượng Thẩm định giá:

  - Máy thiết bị, công cụ, dụng cụ, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải đường bộ, đường sông, đường biển,…

B. Mục đích thẩm định giá:

  - Thế chấp, bảo hiểm, vay vốn ngân hàng, mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh, phân chia tài sản, thanh lý,...

C. Hồ sơ cung cấp:

1. Dây chuyền máy móc, thiết bị:

  - Hợp đồng kinh tế mua bán                                                  
  - Biên bản thanh lý hợp đồng                                     
  - Biên bản bàn giao, nghiệm thu                                            
  - Bản vẽ kỹ thuật                                                  
  - Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết                                     
  - Catalogue….                                        

2. Phương tiện vận chuyển:

+  Đối với xe:
  - Giấy chứng nhận đăng ký xe                                
  - Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới                                 
  - Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ

+  Đối với tàu:   
  - Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa            
  - Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa            
  - Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa                      
  - Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa 
  - Giấy chứng nhận cấp tàu                                                    
  - Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế                                      
  - Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm do dầu gây ra              
  - Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
  - Hồ sơ thiết kế, bản vẽ....              
  - Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng...
  - Hóa đơn, chứng từ liên quan,..

3. Trạm xăng dầu: 

  - Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa
  - Giấy CN đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
  - Giấy CN đủ tiêu chuẩn, điều kiện về PCCC.
  - Giấy CN kiểm định ATKT
  - Dây chuyền máy móc thiết bị:
  - Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá
  - Bản vẽ TK
  - Quy trình sản xuất của dây chuyền
  - Invoice/ Packing List (máy móc thiết bị nhập khẩu)
  - Biên bản bàn giao, nghiệm thu lắp đặt
  - Bản vẽ chi tiết móng, máy (nếu có)

4. Tài sản mua sắm mới:

  - Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt
  - Hóa đơn chứng từ (trường hợp bán thanh lý)
  - Catalogue (nếu có)

5. Tài sản nhập khẩu:

  - Hợp đồng thương mại                                             
  - Invoice                                                            
  - Packing List                                                        
  - Tờ khai hải quan                                                                
  - Giấy chứng nhận xuất xứ                                                   
  - Giấy giám định chất lượng                                       
  - Hoá đơn mua bán kê khai chi tiết…     

Chia sẻ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS
Copyrights © 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS. All rights reserved. Design by: senvangviet